Përgjegjësia jonë

Fondacioni i Ndihmës së Fëmijëve Sternschnuppe

Qëllimi i fondacionit është të sjellë gëzim dhe shumëllojshmëri në jetën e fëmijëve dhe të rinjve deri në moshën 18 vjeç, të cilët jetojnë me një sëmundje, paaftësi ose pasoja të një dëmtimi të rëndë.

Ne të gjithë duam fëmijë të lumtur që mund të rriten dhe zhvillohen në një mjedis të pakujdesshëm. Që nga viti 1993, fondacioni ka përmbushur dëshirat e zemrës së fëmijëve dhe financon projekte yje për institucione.

Ne jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë.

Ne jemi të lumtur të transferojmë një pjesë të të ardhurave tona në Fondacionin e Ndihmës së Fëmijëve Sternschnuppe - www.sternschnuppe.ch